HarderwijkAanpak

De belangrijkste taak van de Regiegroep is het volgen van de Harderwijkaanpak op hoofdlijnen, de consequenties van de uitvoering en het oplossen van knelpunten bij de implementatie. De meerwaarde van een overlegvorm op strategisch niveau is om samen met partners en vertegenwoordigers van bewoners te kijken naar de hoofddoelen en naar de effecten van de wijkaanpak op de vier pijlers (sociaal, fysiek, economisch, veiligheid) en om regie te kunnen voeren op het proces van doorontwikkeling.

Afspraken

.

Gewoon Doen

Sociaal

Veiligheid

Economie

Fysiek

Netwerk