HarderwijkAanpak

- De Regiegroep signaleert ontwikkelingen en informeert elkaar tijdens de reguliere vergaderingen over eventuele aandachtspunten in de ontwikkeling en uitvoering van de Harderwijkaanpak


- De deelnemers informeren elkaar over de acties die zijn ondernomen naar aanleiding van de aandachtspunten die tijdens de vergadering aan de orde zijn geweest.

- Tijdens elke vergadering wordt aandacht besteed aan (een van de) pijlers van de Harderwijkaanpak (sociaal, fysiek, economisch, sociaal), hetzij afzonderlijk, hetzij integraal. Hierbij kunnen zowel ontwikkelingen in Harderwijk als landelijke ontwikkelingen, van belang voor Harderwijk, worden toegelicht

- De deelnemers van de Regiegroep zijn met elkaar verantwoordelijk voor de agenda van de reguliere overleggen. Agendapunten worden uiterlijk 2 weken voor datum van het overleg aangedragen bij de programma-manager Harderwijkaanpak

- De verantwoordelijk wethouder Harderwijkaanpak is voorzitter van de Regiegroep

- De Regiegroep vergadert 4 keer per jaar

.

Gewoon Doen

Nieuws Harderwijk

Sociaal

Veiligheid

Economie

Fysiek

Netwerk