Wijzigingen eigen bijdrage Wmo 2016

Economie
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
Ontvangt u ondersteuning vanuit de Wmo? Of heeft u een persoonsgebonden budget (pgb) waarmee u zelf ondersteuning inkoopt? Dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Vanaf 2016 wijzigt de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wmo. De ouderbijdrage voor jeugdhulp vervalt per 2016.
 
Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen in de eigen bijdrage Wmo:

Einde overgangsrecht Wmo
Sinds 2015 vallen begeleiding en dagbesteding onder de Wmo. In 2015 had u nog recht op dezelfde tarieven als in eerdere jaren. Maar dit overgangsrecht stopt uiterlijk 31 december 2015.

Het tarief voor 2015 is voor het overgangsrecht (landelijk) vastgesteld op € 14,20 per uur of dagdeel.
Vanaf 2016 bepaalt de gemeente het uurtarief voor deze vormen van Wmo-ondersteuning. Uw eigen bijdrage wordt berekend op basis van dit uurtarief. De eigen bijdrage kan hierdoor hoger worden. Ook als er niets verandert aan de hoeveelheid ondersteuning die u ontvangt. Per periode van 4 weken betaalt u echter nooit meer dan de maximale periodebijdrage die het CAK voor u vaststelt.

Korting eigen bijdrage Wmo
Onlangs hebben burgemeester en wethouders besloten de korting op het nominale deel van de eigen bijdrage voor 2016 te behouden. Vanaf 1 januari 2016 krijgt u 50% korting op het nominale deel van uw eigen bijdrage Wmo als u dat betaalt voor hulp bij huishouding, hulpmiddelen, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, individuele begeleiding en dagbesteding. Voor ongehuwden geldt voor iedereen, dus ongeacht de hoogte van het inkomen, een bijdrage van € 19,40 per 4 weken. Voor gehuwden en samenwonenden is dat nominale deel € 27,80 per 4 weken. Deze bedragen worden dus gehalveerd.
Heeft u een indicatie voor beschermd wonen van vóór 2015?

Dan geldt het overgangsrecht tot uiterlijk 31 december 2019. Behalve als de indicatie eerder afloopt.
Heeft u een pgb voor begeleiding of dagbesteding?

Op 1 januari 2016 stopt het overgangsrecht voor het pgb Wmo. De eigen bijdrage kan hierdoor hoger worden.

Wijzigingen ouderbijdrage Jeugdwet 2016
Vanaf 1 januari 2016 vervalt de ouderbijdrage voor jeugdhulp. Ouders/verzorgers betalen nog wel de ouderbijdrage over het jaar 2015. In januari 2016 ontvangen ouders/verzorgers de laatste factuur over 2015.
Wanneer krijgt u een brief (beschikking) van het CAK met de hoogte van de eigen bijdrage?

Het CAK krijgt in februari uw gegevens van de ontvangen ondersteuning in de eerste vier weken van 2016 via de zorgaanbieder of gemeente toegestuurd. Vanaf maart verstuurt het CAK de eerste beschikkingen voor 2016. De factuur volgt daar snel na.


Meer weten over de wijzigingen?
www.hetcak.nl > wijzigingen voor 2016
Rekenprogramma voor eigen bijdrage

Het CAK geeft op de website de mogelijkheid om uw eigen bijdrage zelf uit te rekenen. Zie www.hetcak.nl.